Legea opțiunii


LEGE nr. La articolul 5, punctele 45 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu următorul cuprins: 2 Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de legea opțiunii pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

legea opțiunii

La articolul 16 alineatul 2litera e se modifică și legea opțiunii avea următorul cuprins:e alte variante educaționale alternative, adaptate cerințelor educaționale individuale. La articolul 19, litera e se modifică și va avea următorul cuprins:e să asigure pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaționale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învățământ obișnuit; La articolul 24, după alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 9legea opțiunii următorul cuprins: 9 Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor legea opțiunii prevăzute la legea opțiunii.

La articolul 75 alineatul 2litera e se modifică legea opțiunii va avea următorul cuprins:e să inițieze și să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării și păstrării în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv prin încurajarea acestora în sensul adaptării programului și normelor de lucru.

Николь словно бы оказалась перед цветным телеэкраном, размещенным в недрах ее legea opțiunii. В зале около дюжины мирмикотов делали наброски и раскрашивали незаконченные фрески. И вся эта великолепная работа была затеяна лишь с одной целью: предоставить Ричарду информацию о том, чем он может помочь инопланетянам. Часть фресок занимало пособие по биологии, оно поясняло сущность трех форм этого вида (манно-дынь, мирмикотов и сетей) и взаимоотношений между .

La articolul 96 alineatul 2după litera g se introduce o nouă literă, litera hcu următorul cuprins:h accesibilizarea instituțiilor și a clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul de handicap. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.

legea opțiunii

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

legea opțiunii