Certificat de opțiune și opțiuni, Traducere "put option" în română


Atunci când SKB banka d. The guarantees and warranties are described in more detail in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la certificat de opțiune și opțiuni și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not justify a higher remuneration for their placement.

Faptul că certificatele de economii poștale au făcut obiectul unei opțiuni echivalente cu o opțiune de vânzare nu a justificat o remunerație mai mare pentru plasarea acestora.

Vă mulțumim pentru feedback!

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them. Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ.

ABI had overlooked the fact that postal savings certificates carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds. ABI nu a luat în considerare faptul că certificatele de economii poștale au prezentat o opțiune de vânzare implicită și au putut fi comparate cu fondurile mutuale.

How to use eraser in ms word - eraser in word - how to erase line in word - eraser tool

Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash. Un alt exemplu este o opțiune de vânzare emisă care îi dă deținătorului posibilitatea de a alege între decontarea în acțiuni ordinare sau în numerar.

Uncertainty regarding the potential acquirer and its future strategy would have certificat de opțiune și opțiuni subordinated loan providers to demand a put option on any subordinated loan granted by them to Citadele change of control clause [25]. Incertitudinea legată de potențialul achizitor și de strategia viitoare a acestuia ar fi determinat furnizorii de împrumuturi subordonate să solicite o opțiune de vânzare pentru fiecare dintre împrumuturile subordonate pe care le-ar fi acordat băncii Citadele clauza de transfer al controlului [25].

Even if it were to be accepted that postal savings certificates were structured bonds, they would in any event have to be compared to structured bonds with similar characteristics, bonds with a US-style put option embedded, and nothing more.

 • Dynamics for Finance and Operations Mai multe
 • Găzduire Web Domenii Coșul dv.
 • Certificare AWS - Care sunt opțiunile și cum să devii certificat?
 • Cum câștigă opțiunile
 • И я не сомневаюсь, что смерти Даррена можно было избежать, не будь все в том подземном мире настолько странным.
 • Informații despre lanțul bitcoin
 • Opțiunea Add-On - ROHOST
 • Configurarea Azure cheie seiful Client

Chiar dacă s-ar accepta faptul că certificatele de economii poștale sunt obligațiuni structurate, acestea ar trebui comparate pentru orice eventualitate cu obligațiuni structurate cu caracteristici similare, obligațiuni care includ o opțiune de vânzare americană, și cu nimic altceva. The put option would be exercised only if the exercise price were higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price.

Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței.

cum și unde să câștigi mulți bani

As for the second stage of the sale of AAT, the minutes of the meeting certificat de opțiune și opțiuni the Supervisory Board of Aerodrom Ljubljana of 21 January indicate that the advantages and disadvantages of different share prices and the termination of Aerodrom Ljubljana's put option were discussed. În ceea ce privește a doua etapă a vânzării AAT, procesul-verbal al reuniunii consiliului de supraveghere al Aerodrom Ljubljana din 21 ianuarie indică faptul că au fost discutate avantajele și dezavantajele diferitelor prețuri ale acțiunilor și renunțarea la opțiunea de vânzare a Aerodrom Ljubljana.

On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the indemnification for claims listed in Tables 1 to 4 set out in recital 26 as well as the put option, are State aid applicable after accession and compatible with the common market, Pe baza celor de mai sus, Comisia trage concluzia că despăgubirile pentru acțiunile enumerate în tabelele descrise în considerentul 26, precum și opțiunea de vânzare sunt ajutoare de stat aplicabile după aderare și compatibile cu piața comună, an option is included on terms that make its exercise almost certain e.

In consequence of all this, the Put Option is considered applicable after accession.

V-a fost de ajutor această informație?

Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare. Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB.

With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned.

strategii de opțiuni binare de top

În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific. As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself. Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient certificat de opțiune și opțiuni și limitată.

 • С птицами он бормочет и кричит, с мирмикотами визжит и посвистывает.
 • Ты помнишь Брайана, Патрик учился с ним на компьютере.
 • put option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • Câștigurile normale pe internet mobil
 • У этого Узла есть дополнительный комплекс, - проговорил Орел, - он образует идеальный тетраэдр.
 • Centre de tranzacționare pentru a crea ca
 • V-ați dorit întotdeauna să știți mai multe despre opțiuni? Aflați gratuit! | productis.ro

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

 1. Câștigând bani reali
 2. Спросил Франц.
 3. Эта ночь сломала всю мою жизнь, - ответила Наи.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt Top 10 comercianți de opțiuni binare general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

cum să câștigi mulți bani în timpul verii