Ce este o opțiune de vânzare


Atunci când SKB banka d. The guarantees and warranties are described in more detail in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not ce este o opțiune de vânzare a higher remuneration for their placement.

Model de pact de opţiune (de vânzare)

Faptul că certificatele de economii poștale au făcut obiectul unei opțiuni echivalente cu o opțiune de vânzare nu a justificat o remunerație mai mare pentru plasarea acestora. The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ.

opțiuni bifate există un cont demo pentru opțiuni binare

ABI had overlooked the fact that postal savings certificates carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds. ABI nu a luat în considerare faptul că certificatele de economii poștale au prezentat o opțiune de vânzare implicită și au putut fi comparate cu fondurile mutuale.

  • Definitia pentru optiune de vanzare in dictionarul productis.ro
  • put option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Afaceri cu opțiuni binare
  • Opțiunea binară nu funcționează
  • Tipuri de opțiuni și exemple
  • Cum să faci bani online pentru studenți
  • opțiune de cumpărare - English translation – Linguee

Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash. Un alt exemplu este o opțiune de vânzare emisă care îi dă deținătorului posibilitatea de a alege între decontarea în acțiuni ordinare sau în numerar. Uncertainty regarding the potential acquirer and its future strategy would have prompted subordinated loan providers to demand a put option on any subordinated loan granted by them to Citadele change of control clause [25].

Model de pact de opţiune de vânzare [1] [

Incertitudinea legată de potențialul achizitor și de strategia viitoare a acestuia ar fi determinat furnizorii de împrumuturi ce este o opțiune de vânzare să solicite o opțiune de vânzare pentru fiecare dintre împrumuturile subordonate pe care le-ar fi acordat băncii Citadele clauza de transfer al controlului [25]. Even if it were to be accepted that postal savings certificates were structured bonds, they would in any event have to be compared to structured bonds with similar characteristics, bonds with a US-style put option embedded, and nothing more.

Pact de optiune (de vanzare aparatura medicala)

Chiar dacă s-ar accepta faptul că certificatele de economii poștale sunt obligațiuni structurate, acestea ar trebui comparate pentru orice eventualitate cu obligațiuni structurate cu caracteristici similare, obligațiuni care includ o opțiune de vânzare americană, și cu nimic altceva.

The put option would be exercised only if the exercise price were higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price. Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței. As for the second stage of the sale of AAT, the minutes of the meeting of the Supervisory Board of Aerodrom Ljubljana of 21 January indicate that the advantages and disadvantages of different share prices and the termination of Aerodrom Ljubljana's put option were discussed.

tactici de tranzacționare a opțiunilor binare 60 de secunde ce ajută cu adevărat să câștigi bani

În ceea ce privește a doua etapă a vânzării AAT, procesul-verbal al reuniunii consiliului de supraveghere al Aerodrom Ljubljana din 21 ianuarie indică faptul că au fost discutate avantajele și dezavantajele diferitelor prețuri ale acțiunilor și renunțarea la opțiunea de vânzare a Aerodrom Ljubljana. On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the indemnification for claims listed in Tables 1 to 4 set out in recital 26 as well as the put option, are State aid applicable after accession and compatible with the common market, Pe baza celor de mai sus, Comisia trage concluzia că despăgubirile pentru acțiunile enumerate în tabelele descrise în considerentul 26, precum și opțiunea de vânzare sunt ajutoare de stat ce este o opțiune de vânzare după aderare și compatibile cu piața comună, an option is included on terms that make its exercise almost certain e.

In consequence of all this, the Put Option is considered applicable after accession. Drept consecință, opțiuni fără cont demo de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare. Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB.

cum să câștigi bani pe Internet cu o opțiune binară roboți de lucru cu opțiuni binare

With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned. În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific.

rata oficială bitcoin opțiuni binare și turbo

As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself. Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Pact de optiune (de vanzare aparatura medicala)

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.